JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

GENEL KORDİNATÖRLER

 Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARDAKÇİ (Harran Üniversitesi)

 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BARUT

Dr. Öğr. Üyesi Celal Öney

Arş. Gör. Furkan DEMİRTAŞ

Sinan ÇINAR

Faruk TATAR

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman ADAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman ACAR (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah KIRAN (Muş Alparslan Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KANKAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Asım SALDAMLI (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Eyüp TANRIVERDİ (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsnü KAPU (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ludwig PAUL/Almanya

Prof. Dr. Mahmut Nedim BAYUK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin ÜNER (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Nesim DORU (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Miguel Lopez GOMEZ (Granada Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu)  

Prof. Dr. Saadi Osman HARUTİ (Selahaddin Üniversitesi)

Prof. Dr. Sedat BENEK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel DERVİŞ (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Zülküf KARA (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER/Avusturya

Doç. Dr. Dirk REİTZ/Almanya

Doç. Dr. Haidar LASHKARY (Irak Koya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayreddin KIZIL (Dicle Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Kahraman ARSLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman AYTAR/Norveç

Doç. Dr. Raqif QASIMOV (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Dr. Mehvan Shareef Gulli (Zaho Üniversitesi)

Dr. Hewa Salem KHALED/Irak

Dr. Derya Camal HAWEZÎ/Irak

Dr. Nacmaddîn CABARÎ/Iran

Dr. Bakhtiyar SAJJADİ/İran

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Dr. Öğr. Mehmet Ragıp Görgün

Dr. Öğr. Selminaz Adıgüzel

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KIRKAN

Öğr. Görevlisi Mustafa ALPSÜLÜN

Öğr.Görevlisi Hasan Celal BALIKÇI

Öğr. Görevlisi Hüseyin DEMİRBAĞ

 

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK (Harran Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU (Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı)

ONUR KURULU

Kasım GÜRPINAR (Şanlıurfa Milletvekili)

Abdullah ERİN (Şanlıurfa Valisi)

Zeynel Abidin BEYAZGÜL (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Mustafa ÇİFTÇİLER (Siverek Kaymakamı)

Şeyhmus AYDIN (Siverek Belediye Başkanı)