KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

 Sempozyum, yurt içinden ve yurt dışından tüm akademisyenlere ve akademik çalışma yapan araştırmacılara açıktır. Katılım sınırlı sayıda alınacaktır. Yurtiçi katılım ücreti kişi başına 200 TL’dir. Yurtdışı katılım Ücreti ise kişi başına 100 Amerikan Doları’dır. Kabul edilen tebliğlerin katılım ücretinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıdaki hesaba (açıklama kısmına “Sempozyum Katılım Ücreti” notu yazılarak) ödenmesi gerekmektedir.

Sempozyuma tam metin bildiriler kabul edilecektir.

Bildiri metni yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmamış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması gerekmektedir.

Sunulmayan bildiriler için Katılım Belgeleri verilmeyecektir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.

 

Hasan Bardakçı (Döviz Hesabı: Dolar) 

İş Bankası IBAN: 
TR890006400000289200083921

------------------------------------------------

Hasan bardakçı TL hesabı

İş Bankası IBAN: 
TR250006400000189200547768