SEMPOZYUMA KATILIM ESASLARI

 1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 2. Tebliğ özetleri konuyu ana hatları ile ele almalıdır.
 3. Özetler 150- 200 kelime olarak yazılmalıdır.
 4. Başvuru formundaki özetin sonuna 5 anahtar kelime eklenmelidir.
 5. Başvurular ekte sunulan başvuru formuna göre yapılmalıdır.
 6. Gönderilen özetler 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde 1,5 aralıkla
  yazılmalıdır.
 7. Bildiride sunulan görüşlerin ve kaynakların sorumluluğu bildiri yazarı/yazarlarına aittir.
  Bildiri çok yazarlı olabilir, başvuru formunda diğer yazar isimleri ve iletişim bilgileri mutlaka
  belirtilmelidir.
 8. Çok yazarlı bildirilerde “İletişim Yazarı” süreçler konusunda diğer yazarları bilgilendirmekle
  sorumludur.
 9. Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi
  gerekmektedir.
 10. Katılımcılar ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.
 11. Bildiri sahibi katılımcıların konaklamaları Siverek Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 12. Kongre için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.
 13. “Bildiri özetleri bilim kurulunca değerlendirilecektir.

Önemli Not: Bildiri sahiplerinin (çok yazarlı bildirilerde sadece sözlü sunum yapanın) konaklama ve yol giderleri karşılanacaktır.

KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

 Sempozyum, yurt içinden ve yurt dışından tüm akademisyenlere ve akademik çalışma yapan araştırmacılara açıktır. Katılım sınırlı sayıda alınacaktır. Yurtiçi katılım ücreti kişi başına 200 TL’dir. Yurtdışı katılım Ücreti ise kişi başına 100 Amerikan Doları’dır. Kabul edilen tebliğlerin katılım ücretinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıdaki hesaba (açıklama kısmına “Sempozyum Katılım Ücreti” notu yazılarak) ödenmesi gerekmektedir.

Sempozyuma tam metin bildiriler kabul edilecektir.

Bildiri metni yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmamış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması gerekmektedir.

Sunulmayan bildiriler için Katılım Belgeleri verilmeyecektir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.

Hasan Bardakçı (Döviz Hesabı: Dolar) 

İş Bankası IBAN:
TR890006400000289200083921

------------------------------------------------

Hasan bardakçı TL hesabı

İş Bankası IBAN:
TR250006400000189200547768